Zonder respect geen voetbal
Home » het spel » initiatief » schieten

schietoefeningen 

   

               binnenkant                                           wreef


Oefeningen met het schieten op doel worden vaak afwerkoefeningen genoemd, of ook wel: afwerken op de goal. Hier noemen we het gemakshalve schietoefeningen. Er zijn talloze schietoefeningen beschreven in de verschillende voetballeerboeken. Op de volgende pagina's wordt slechts een aantal oefeningen beschreven, eerst voor F-pupillen, daarna voor E-pupillen en tot slot voor de D-pupillen.

E- en F-pupillen spelen 7 tegen 7 op een half veld met een pupillendoel en de D-pupillen 11 tegen 11 op een groot veld met een grote goal. Dat vraagt om een andere opzet van de oefeningen. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de vorderingen van de spelers op het gebied van traptechniek en balaanname. Bij het uitzetten van de schietoefeningen is het belangrijk, dat spelers veel beurten krijgen en tussendoor niet te lang hoeven te wachten. Als de groep groot is, kun je bijv. op twee doelen (liefst allebei met een keeper) tegelijk oefenen. Dan krijgen de spelers al twee keer zoveel beurten. Hieronder staan diverse schietoefeningen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

F-pupillen

 1. binnenkant voet 
 2. wreef lage bal
 3. wreef hoge bal 

Gevorderde F-pupillen kunnen eventueel al aan de slag met de schietoefeningen voor de E-pupillen.

E-pupillen

 1.  binnenkant voet uit kaats
 2.  binnenkant voet uit voorzet over de grond
 3.  wreef lage bal uit kaats/voorzet
 4.  wreef hoge bal uit kaats /voorzet

Gevorderde E-pupillen kunnen eventueel aan de slag met de oefeningen voor de D-pupillen

D-pupillen

 1.  binnenkant voet met hindernis
 2.  binnenkant voet uit kaats
 3.  wreef lage bal uit kaats
 4.  wreef lage bal uit lage voorzet
 5.  wreef hoge bal uit kaats
 6.  wreef hoge bal uit lage voorzet
 7.  wreef hoge bal uit hoge voorzet