Zonder respect geen voetbal
Home » coachen

coachen


Bij het coachen van pupillen moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de leeftijd van de spelers. De kenmerken die bij een bepaalde leeftijdsgroep horen, zijn de uitgangspunten voor de coaching en (bege)leiding. Welke dat zijn, lees je op de volgende pagina's. Probeer bij het coachen altijd positief te blijven, de goede dingen te benadrukken en enthousiast over te komen. Dan ontstaat voor de spelers het beste leerklimaat. Bij de allerjongsten moet de nadruk vooral liggen op het (speels) ontwikkelen van de balvaardigheid. Bij de oudere pupillen mag al wat meer gecoacht worden op taken en functies die spelers hebben in het team. Spelers beter maken, is waar het om gaat, het teamresultaat is daaraan ondergeschikt.